V rámci akce „6.ročník jízdy veteránů – CHOTOVINSKÉ ZATÁČKY 2019“ bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který může obsahovat také zvukový a obrazový záznam mé osoby (fotografie, video). Svou účastí na výše uvedené akci poskytuji pořadateli – Muzeu Janecký Chotoviny – svůj souhlas k pořízení a využití pořízeného záznamu v rámci všech jeho komunikačních kanálů a to na dobu neomezenou, za účelem propagace a PR výše uvedené akce a pořadatele.


V případě, že se rozhodnete souhlas Neposkytnout, informujte neprodleně určenou kontaktní osobu – paní Lenku PECKOVOU, jako zástupce pro pořadatele. S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15 – 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR), zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů, včetně možnosti odvolat tento souhlas, získáte u pořadatele.
Svou účastí na výše uvedené akci zároveň potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů, a že jste se před jeho udělením seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, týkajícími se použití fotografií dostupnými u pořadatele akce, včetně informací o způsobu odvolání souhlasu a právech, která Vám v této souvislosti náleží.

V Chotovinách, dne 24.6.2019